ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ

Инвестиране и управление на парични средства
на финансовите пазари

Взаимният /договорният/ фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Клиентите предоставят средствата си за управление чрез закупуване на т.нар. „дялове” на конкретен фонд.

icon-stack
Широка гама продукти като структура на портфейла и степен на риска
icon-piggy
Отлични възможности за диверсификация на спестяванията ви
icon-no-tax
Доходите от взаимни фондове не се облагат
icon-otp-2
Широка гама продукти като структура на портфейла и степен на риска
icon-combine
Възможна комбинация от различни фондове дава по-голяма гъвкавост и възможност за оптимизиране на общия резултат от инвестиране на средствата.
icon-star
Оптимизира се съотношението „риск-доходност” при инвестициите и се постига по-голяма диверсификация при управлението на средствата, чрез използването на разнообразните портфейли на фондовете

Калкулатор предварителни (Ex-ante) разходи

Разходи за обслужване, начислявани за дистрибутора (директни разходи)
Такса за записване/покупка
Годишна такса дистрибуция
Такса за обратно изкупуване
Общо директни разходи
Такси, начислявани от управляващото дружество (индиректни разходи, които са отразени в Нетната стойност на цената на дял)
Възнаграждение за управляващото дружество
Други оперативни разходи
   
Общо индиректни разходи
Общо разходи:

Свържете се с нас, за да получите
преференциални условия!

ЗАПАЗЕТЕ ЧАС ЗА СРЕЩА